OPVK Výzva č.56

 

Naše škola se zapojila do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7.1.1. pro oblast podpory 1.1 Zlepšení podmínek pro vzdělávání prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání.
Na základě MŠMT stanovených pravidel škola po procesu hodnocení a schválení získala částku 385 179,-Kč.
Realizace začala od 1. 7. 2015 a skončí 31. 12. 2015.

Naše škola si v rámci tohoto projektu vybrala následující oblasti, které podpoří:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele

3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí 

4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

logo