O školce

Naše mateřská škola se v roce 2006 stala odloučeným pracovištěm ZŠ Svobodná. Zůstává však i nadále MŠ klasického typu.

Má velmi výhodnou polohu na úpatí Píseckých hor. Prostředí MŠ umožňuje rozvoj pohybových aktivit, vybízí k turistickým vycházkám a k čerpání poznatků o přírodě.

Součástí areálu mateřské školy je veliká zahrada plná zeleně. Jsou zde tři pískoviště, sestava prolézaček se skluzavkou, domeček a další herní prvky. Máme zde dostatek hraček pro letní i zimní hry dětí, v zimě také možnost bobování.

V hlavní patrové budově je třída Koťátek, ve které je 27 dětí 3-5letých a dále třída Veverek s 27 dětmi 5-6letými. V září 2011 bylo otevřeno další oddělení v pavilonu bývalých jeslí. Zde vznikla třída Kuřátek, kterou navštěvuje 24 dětí ve věku 2-3 roky.

O děti pečuje sehraný kolektiv šesti učitelek, jedna chůva ve tř.Kuřátek, jedna asistentka ve tř. Koťátek, dvou kuchařek a jedné školnice. Společně si přejeme, aby se v naší mateřské škole děti cítily šťastně, spokojeně a bezpečně.

1. třída Kuřátka - p. uč. Jaromíra Pajerová, p. uč. Romana Bubeníčková, chůva Alena Fuková
2. třída Koťátka - p. uč. Alena Hodoušová, p. uč. Lucie Janíková, asistentka Jitka Papulová
3. třída Veverky - p. uč. Lenka Kalašová., p. uč. Michaela Kržová
provozní pracovnice: Anna Košťálová, Marie Růžičková, Marcela Štérová

Respektujeme jedinečnost každého dítěte, jeho individuální potřeby. Všichni se snažíme naplňovat motto naší mateřské školy:

"Všichni jsme tu pro děti."