Organizace školky

Provoz MŠ

MŠ je otevřena: 6.30-16.30 hodin:

 • příchody nejlépe do 8.00 hodin, pak se MŠ zamyká
 • odchody po obědě do 12.30 hodin, po odpočinku od 14.15 hodin

Scházení a rozcházení dětí: od 6.30 do 7.15 a od 15:30 do 16:30 jsou všechny děti ve 2. třídě ,,Koťátka".

Z bezpečnostních důvodů se mateřská škola zamyká, proto prosíme všechny rodiče o dodržování těchto časů!!!!

 • ráno otevřeno na zazvonění 6.30 - 8.15
 • po obědě otevřeno na zazvonění 12.00 - 12.30
 • odpoledne otevřeno na zazvonění 14.15 - 16.30

Režim dne

 • Příchod dětí
 • Spontánní činnost
 • Cvičení
 • Svačina
 • Řízená činnost
 • Pobyt venku
 • Oběd
 • Odpočinek
 • Svačina
 • Spontánní zájmová činnost

Úplata za předškolní vzdělávání

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena Vnitřní směrnicí ředitele školy čj. 46/2006 vždy na školní rok tedy od 1. 9.-31. 8. Ve školním roce 2018/2019 je úplata stanovena částkou 390,- Kč. (předškoláci školkovné neplatí)

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. S účinností od 1. ledna 2012 vešla v platnost novelizace §123, která zpřísňuje podmínky odkladu školní docházky takto: dítě s povoleným odkladem šk. docházky hradí úplatu za předškolní vzdělávání ve výši stanovené ředitelem základní školy.

Stravování

Veškeré stravování dětí a zaměstnanců 16. MŠ zajišťují paní kuchařky přímo v MŠ. Vaří vyváženou racionální a chutnou stravu. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů.

Pitný režim je zajištěn po celý den podáváním čaje, ovocných šťáv a džusů.

Odhlásit nebo přihlásit stravu je nutné den předem od 11.30 do 13.00.

Není-li dítě přítomno v MŠ, je možné vyzvednout si neodhlášený oběd (do přinesených nádob), ale pouze 1. den absence. V případě absence volejte do 8.00.

Výše stravného pro školní rok 2018/2019

Celodenní stravování pro děti 3-6 let 33 Kč

 • přesnídávka 7 Kč
 • oběd 20 Kč
 • svačina 6 Kč

Děti, které v daném roce dovrší 7 let věku 38 Kč

 • přesnídávka 7 Kč
 • oběd 25 Kč
 • svačina 6 Kč

Stravné a školné se platí zálohově dopředu – na září již v srpnu.

Rodiče musí zařídit:

 • povolit inkaso na účet č. 78-466040207/0100
 • potvrzení o povolení inkasa je nutné dodat do MŠ

Částky za stravné a školné ze sporožirových a běžných účtů budou inkasovány mezi 20. a 31. dnem v předchozím měsíci.

Kancelář stravování se nachází na MŠ Sluníčko, Dr. M. Horákové 1720.
- vede stravování a placení školného
- hospodářka Hana Růžičková
- telefon: 733 127 451, 380 420 643
- email: jidelna@zssvobodna.cz
- provozní doba kanceláře: ÚT a ČT 11.00 - 16.00, ST a PÁ 10.30 - 14.30