Plánované akce

Informace o aktuálních akcích, které se v rámci MŠ konají, jsou vždy vyvěšené na nástěnkách či dveřích u jednotlivých tříd.

Plánované akce

 • Informační třídní schůžky s rodiči dětí v MŠ
 • Den otevřených dveří – zápis do MŠ + 1. září
 • Vánoční dílničky
 • Vánoční chystání s rodiči
 • Vánoční nadílka s dětmi
 • Karnevalový rej v MŠ
 • Velikonoční dílničky
 • Svátek maminek – oslava v MŠ – besídka
 • Den plný překvapení – MDD
 • Exkurze u hasičů a záchranné služby
 • Návštěva dopravního hřiště
 • Školní výlet
 • Rozloučení se školním rokem – Zahradní slavnost (s rodiči)

Celoroční akce

 • Návštěvy solné jeskyně – 10 lekcí (tř. Kotátek)
 • kroužek přírodovědný
 • Kroužek Logoškolka – dle potřeb dětí
 • Kroužek Angličtina hrou
 • Plavecká škola (10 lekcí – možno i více)
 • Slavíme narozeniny dětí
 • Divadelní představení v MŠ (zájezdová divadla)
 • Výlety do přírody – turistické vycházky