Mateřská škola Sluníčko

Motto: Dítě v úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit.

 

 

Srdečně Vás zveme na přednášku

PhDr. Anežky Janátové

Rodič, průvodce dítěte

téma: Rituáky a zvyky v rodině. 

V čem je jejich kouzlo?

13.12.2017 v 17:00

mš Sluníčko Písek

 

 

Zveme Vás na Vánoční slavnost.

Setkání jednotlivých tříd zahájíme 19.12. již tradičně cestou k Betlému. Sraz u branky do školky.

4. třída 16:45

2. třída 17:00

1. třída 17:15

3. třída 17:30

 

 

 

 

I v letošním školním roce otevře své brány klub pro matky s dětmi

K L U B Í Č K O

od října 2017 každou středu od 8.30 hod. v prostorách MŠ Sluníčko

- zvykání na dětskou skupinu

- říkadla a písně s pohybem   

- tvoření podle roční doby...   

 

kontakt: 

slunicko@zssvobodna.cz