Mateřská škola Sluníčko

Motto: Dítě v úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit.

 

 

Srdečně Vás zveme na přednášku

PhDr. Anežky Janátové

Rodič, průvodce dítěte

pokračující téma: Rituály a zvyky v rodině

14.2.2017 v 17:00

mš Sluníčko Písek

 

 

Zveme Vás na třídní schůzky pro předškoláky 7.2.2018.

Proběhnou v jednotlivých třídách od 16:30.

Dále bude ve 3. třídě od 17:15 navazovat Divadelní schůzka pro všechny.

Divadelní scénář: Žabí král

 

 

 

Masopust

13.2. se v dopoledních hodinách koná ve školce masopust.

Budeme rádi, když rodiče přinesou dětem masky.

 

 

 

 

 

 

I v letošním školním roce otevře své brány klub pro matky s dětmi

K L U B Í Č K O

od října 2017 každou středu od 8.30 hod. v prostorách MŠ Sluníčko

- zvykání na dětskou skupinu

- říkadla a písně s pohybem   

- tvoření podle roční doby...   

 

kontakt: 

slunicko@zssvobodna.cz