Historie

Svobodná mateřská škola „Sluníčko“ vznikla na podzim roku 1991 jako jednotřídní škola. Byla jedna z prvních mateřských škol s waldorfskou pedagogikou v republice. Zakládajícími učitelkami byly Jarmila Caisová a Ludmila Rakušanová.

Celou dobu se potýkala s převisem neumístěných dětí. Tento stav trval až do roku 2004, kdy byla MŠ včleněna do nového právního subjektu: Základní škola Svobodná. Poté vznikla možnost otevřít další třídu, ale na druhém konci města.

Až ve školním roce 2009/2010 se škola přestěhovala do nově zrekonstruované budovy v ulici Dr. M. Horákové 1720. Tím se zvýšila kapacita pro přijímání dětí a o rok později již bylo v mateřské škole umístěno celkem 104 dětí do 4 tříd.