O školce

Naše mateřská škola se nachází uprostřed města v panelové zástavbě v ulici Dr. M. Horákové 1720. Budova byla nově zrekonstruována v roce 2009 a je obklopena rozsáhlou zahradou se vzrostlou zelení. 

Pracujeme se školním vzdělávacím programem Waldorfská mateřská škola a jsme držiteli mezinárodního statutu WMŠ. Na náš výukový program plynule navazuje vzdělávací program Základní školy Svobodné, se kterou udržujeme úzkou spolupráci.

Třídy jsou věkově smíšené, tím vytváříme prostředí podobné rodinnému. Sourozenci jsou umísťováni (dle přání rodičů) do stejné třídy. Děti tak mají možnost napodobovat starší kamarády, ale také se učit ohleduplnosti a pomoci mladším.

O děti se s láskou stará 7 učitelek a 3 asistentky a 1 chůva, dopolední a odpolední svačiny připravuje paní kuchařka. Obědy pro děti jsou do naší mateřské školy dováženy z centrální jídelny při ZŠ E. Beneše. Úklid budovy zajišťuje paní uklizečka a pan školník.

Provozní doba MŠ: 6,30 – 16,30

Mateřská škola bývá z bezpečnostních důvodů uzamčena, a to v době: 8,30 – 9,30 (probíhá výukový program pro děti) 12,30 – 14,00 (odpolední odpočinek dětí).

Školné pro rok 2016/2017 je 390,- Kč a cena celodenní stravy činí u dětí do 6-ti let 33,-Kč, u dětí s odkladem šk. docházky (7 let) 38,-Kč.

Velmi důležitá je pro nás spolupráce s rodiči. Ti nám pomáhají např. při organizování slavností, výzdobě tříd, s pracemi na zahradě. Od školního roku 2012/2013 připravují rodiče předškoláků divadelní představení, zpravidla klasickou pohádku, pro děti na slavnost sv. Jana.

Při řešení problémů doporučujeme nejprve oslovit paní učitelky a využít možnosti individuální konzultace o dítěti.