Spolupráce s rodiči

Spolupráce s rodiči

Je samozřejmé, že se rodiče účastní a přímo podílí na chodu naší mateřské školy – organizace slavností, uspořádání jarmarků, společné výlety apod. Pomáhají vytvářet příjemné prostředí ve třídách i na zahradě.

Dále se setkáváme se na třídních schůzkách a konzultacích.

Společně hledáme cesty jak dítěti pomoci, potřebuje-li to. Rodiče si mohou zvolit individuální zvykací plán pro své dítě při jeho nástupu do MŠ.