Učitelský kruh

1. oddělení

Mgr. Věra Šimánková
Bc.Marie Hájková

asistentka Renata Kortánková

2. oddělení

Mgr. Danka Trojáčková
Jarmila Caisová

asistentka Eva Páterová

3. oddělení

Božena Makaloušová
Lucie Šímová

asistentka Bc. Pavla Ťupová

4. oddělení

Vlasta Šimková                  Bc. Martina M. Lustová

asistentka Tereza Jelínková