Příručka pro waldorfské nováčky

Sekce: 
Základní škola Svobodná
Mateřská škola Sluníčko
W sdružení Písek
W pedagogika

Sepsali rodiče – pro rodiče a klade si smělé cíle:
1) informovat rodiče, kteří o nástupu svých dětí do waldorfské školy teprve uvažují – ať již
jako předškoláci či přestupující
2) pomoci uchopit principy, hlavní myšlenky waldorfské pedagogiky a rytmus školy
3) připravit na to, co děti a rodiče v průběhu školního roku a celé školní docházky čeká
4) pomoci i členům širší rodiny pochopit, že waldorfský systém neohrožuje vzdělání a
inteligenci dětí a rozptýlit pochybnosti
5) ukázat, že děti získají plnohodnotné vzdělání, a díky odlišnému způsobu výuky také další
kvality navíc.

 příručku najdete zde