Prohlášení rodičů

Sekce: 
Základní škola Svobodná

Prohlášení rodičů

My, rodiče dětí z písecké waldorfské školy a školky, prohlašujeme:

 • Vážíme si hodnot, na nichž stojí waldorfská pedagogika, především duchovního odkazu Rudolfa Steinera.
 • Vážíme si možnosti našich dětí být v duchu těchto hodnot vzdělávány a vychovávány.
 • Velmi oceňujeme práci našich pedagogů.
 • Naším cílem je naplněný pravdivý život člověka - růst silných, rovných a krásných bytostí.
 • Waldorfská škola je pro nás obrazem nového společenského uspořádání, které chceme pěstovat.
 • Cítíme se být nedílnou součástí společenství tvořícího waldorfskou školu.
 • Chceme spoluvytvářet bezpečné prostředí.
 • Chceme pracovat ve vzájemné úctě a souladu jednotlivých článků školy.
 • Uvědomujeme si, že pouze z vědomého a pevného sepětí mateřské a základní školy může vyrůst střední stupeň.
 • Svobodně se hlásíme ke svému dílu zodpovědnosti na vývoji školy a waldorfského hnutí.
 • Uvědomujeme si, že naplňování těchto cílů znamená soustavnou práci na sobě samých.
 • Usilujeme o vzájemnou důvěru ve vztazích mezi dětmi, učiteli a rodiči.
 • Chceme podpořit nastavení a dodržování přehledných pravidel vzájemného soužití.
 • Nabízíme kolegiu školy a školky užší spolupráci na společném cíli.

Motto: „Potřebujeme se navzájem, aby každý z nás byl celý.“