Úterý 8.ledna odpadá odpolední vyučování

Sekce: 
Základní škola Svobodná

Odpoledne od 17 hodin se koná Tříkrálová slavnost naší školy.

Z toho důvodu odpadá odpolední vyučování (týká se to 6., 8. a 9. třídy).