Waldorfské lyceum v Č.Budějovicích OTEVŘENO !!!

Sekce: 
Základní škola Svobodná

Waldorfské lyceum v Českých Budějovicích

konečně otevřeno!

S radostí sdělujeme, že po neúnavném čtyřletém úsilí bylo JIHOČESKÉ
WALDORFSKÉ LYCEUM v dubnu 2018 ministerstvem konečně POVOLENO!

A zpráva pro všechny deváťáky - od září otevírá svou první třídu.

 

Po letech usilování a snažení je to tady! Waldorfská mateřská a základní škola bude mít pokračování v podobě středního stupně v Českých Budějovicích.
Společná práce iniciativy z Písku a právě z Českých Budějovic je korunována úspěchem a proto od září letošního roku mohou obě waldorfské školy nabídnout
svým žákům pokračování ve studijním oboru Kombinované lyceum.

Studijní obor Kombinované lyceum nabízí jak potřebnou dávku všeobecných znalostí, tak především nemalé množství praktických zkušeností z různých oblastí –  přírodovědných, uměleckých, jazykových, sociálních i dalších. Obor je zakončen maturitou.

Výhodou vznikající školy je úzká spolupráce se zahraničními partnery - v podobě waldorfské školy v Prienu. Svým pojetím v sobě kloubí rozvoj intelektových schopností, praktičnost a uměleckost, proto také může být i zajímavou pobídkou pro žáky všech základních škol.

Jste sice již přijati na střední školu, ale toto Vás oslovilo?

Je Vám blízká alternativa, nové věci a netradiční způsob vzdělávání?

Přijďte na informační schůzku:

v pondělí 21. 5. 2018 od 17h (v Písku, ZŠ Svobodná)
v úterý 22. 5. 2018 od 17h (v Českých Budějovicích, ZŠW)

Další informace ke studiu najdete na: http://www.waldorfcb.cz/waldorfske-lyceum