"Jak se na naší škole vyučují přírodní vědy" - setkání učitelů a rodičů