KONÁNÍ A MYŠLENÍ - Dvě cesty naším osudem

Sekce: 
Základní škola Svobodná
Místo konání: 
Eurytmický sál ZŠ Svobodná

8 lekcí pondělí 16.10. – 4.12.

Uměním eurytmie se pokusíme vstoupit do dvou rozličných proudů lidského jednání. Dvě cesty, dva proudy, dva způsoby, přesto celistvost a jednota.
Během osmi lekcí se přiblížíme tomuto mladému umění a díky jeho elementům se ještě lépe pokusíme porozumět sobě i druhým.

Semináře povedou Magdaléna Šimonková a Jitka Čápová.

Čas: 18:00 - 19:15

Kurzovné: Kurzovné osm lekcí 800 Kč, jednotlivá lekce 120 Kč (platba na místě).

S sebou: Cvičky nebo pohodlnou obuv bez podpatku a volnější oblečení umožňující pohyb.

Přihlášky: M. Šimonková, 723 335 639, magdalena.simonkova@seznam.cz.

W sdružení Písek z. s. . a Eurythmea z.s.

plakát