přednáška: Jak média využívat a nenechat se zneužívat

Sekce: 
Základní škola Svobodná
Mateřská škola Sluníčko
Místo konání: 
v eurytmickém sále ZŠ Svobodné

přednáší Uwe Buermann
-
německý pedagog a vědec, který se
dlouhodobě zabývá zejména působením medií na děti a mládež.
U nás vyšla v r. 2009 jeho kniha Jak (pře)žít s médii.
Vřele doporučujeme.