přednáška - Rituály a zvyky v rodině II.

Sekce: 
Základní škola Svobodná
Mateřská škola Sluníčko
Místo konání: 
MŠ Sluníčko Písek

Waldorfská škola ZŠ Svobodná a MŠ Sluníčko Písek
Vás zve na veřejnou přednášku z cyklu

Rodič, průvodce dítěte

tentokrát na téma Rituály a zvyky v rodině.(2. část)

Na tato i další témata promluví psycholožka a ředitelka Akademie sociálního
umění Tabor. PhDr. Anežka Janátová

 vstupné dobrovolné

plakát na přednášku