Setkání rodičovských W spolků

Sekce: 
Základní škola Svobodná
W sdružení Písek
Místo konání: 
ZŠ Svobodná Písek

Letos je tématem setkání rodičovských spolků zejména hledání vhodné reakce na záměr MŠMT a NÚV provést revizi RVP, vytvořit společné výstupy učiva nejen v 5. a 9. třídě, ale i v dalších ročnících a tyto pak snadno testovat. Co by to v praxi znamenalo pro waldorfské školy?

A jaká je adekvátní reakce? Zveme všechny rodiče na diskusi se zástupci Asociace waldorfských škol a dalších organizací, zabývajícíh se touto problematikou.

Více informací k této problematice najdete na http://www.zssvobodna.cz/w-sdruzeni-pisek/revize-rvp

Účast si rezervujte na tel.: 777 314 031, D. Hovorková, předsedkyně W sdružení Písek