VELIKONOČNÍ JARMARK

Sekce: 
Základní škola Svobodná
Mateřská škola Sluníčko
Místo konání: 
přízemí ZŠ Svobodná

Srdečně zveme na tradiční Velikonoční jarmark
– jarní dílničky, velikonoční výrobky a kulturní program v ZŠ SVOBODNÁ.