Výtvarný seminář s Leo Kleinem

Sekce: 
Základní škola Svobodná

odpolední seminář určený pro rodiče a učitele se bude konat v úterý 13. března ve škole,
podrobnosti budou zveřejněny později.