W sdružení Písek

Naše občanské sdružení existuje již od roku 1998. Vzniklo z přirozené potřeby podporovat chod nejstarší waldorfské školy, která funguje jako škola státní.

Činnost sdružení je stále intenzivnější zejména díky tomu, že v posledních letech přicházejí do školy rodiče, kteří vědí, proč své děti do waldorfské školy dávají a uvědomují si její přednosti. Tito lidé si také uvědomují velkou důležitost spolupráce rodičů a školy. Proto aktivit sdružení přibývá.

V roce 2012 ukončilo naše sdružení své druhé sedmiletí "života" a tak jako dítě přechází z dětství do dospělosti, i my procházíme postupnými změnami. Změnili jsme název, předsedkyni i koordinátorku, získali jsme vlastní prostor v rámci školy, pracujeme více než dříve. Vytváříme e-mailovou databázi rodičů, aby informace plynuly tím nejjednodušším způsobem. Činnost sdružení je otevřena každému, kdo má zájem. Snažíme se ulehčit učitelům jejich náročnou práci a zároveň jim zprostředkovat pohled rodičů. Spravujeme peníze, kterými podporujeme školu i naše projekty, a také o ně žádáme prostřednictvím různých grantových výzev.

Sdružení rodičů zastřešuje řadu aktivit, které podporují jedinečnost waldorfské školy. Lidé, kteří se podílí na jejich organizaci jsou velmi různorodí, což můžeme vnímat jako ukázku spolupráce napříč celým tímto kolektivem, jako ukázku možnosti nenásilného fungování společnosti. Žádná podaná ruka zde není odmítnuta.

Věříme, že za tyto pomocné ruce a otevřená srdce nám naše děti v dospělosti poděkují.

  


W sdružení Písek, z. s. vydává svůj informační měsíčník ZPRAVODAJ. Zde můžete nahlédnout do archivu vydaných čísel.

Školní rok 2013/2014

01_září_2013 * 02_říjen_2013 * 03_listopad_2013 * 04_prosinec_2013 * 05_leden_2014 * 06_únor_2014 * 07_březen_2014 * 08_duben_2014 * 09_květen_2014 * 10_červen_2014