Příspěvky

PŘÍSPĚVKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Vážení rodiče,

roční příspěvek za každé dítě do třídního a školního fondu činí tento rok:

1. třída                 2.600 Kč (2.400 Kč + 200 Kč družina)

2. – 4. třída         2.100 Kč (1.900 Kč + 200 Kč družina)

5. – 9. třída         1.900 Kč

Pokud vaše dítě nenavštěvuje družinu, neplatíte 200 Kč příspěvek (týká se dětí z 1. – 5. třídy).

Celou částku, prosím, uhraďte na účet W sdružení Písek z. s. Do poznámky pro příjemce uveďte
jméno, příjmení a třídu žáka (např. Bohuslav Čermák, 4. třída).

č.ú. 2400414578/2010

Termín splatnosti je do 15. 10. 2018

V případě nutnosti je po domluvě možné platbu rozložit (např. pokud má rodina ve škole více dětí
a sdružená částka je příliš vysoká). V tomto případě kontaktujte co nejdříve hospodářku W sdružení
paní Hanku Keclíkovou, tel. 776 729 196, hankakec@seznam.cz.

Upozorňujeme také, že poskytnutý příspěvek (dar neziskové organizaci) si můžete odečíst
ze základu daně
(platí pro zaměstnance i OSVČ).

DĚKUJEME ZA VČASNOU ÚHRADU!

W sdružení Písek z.s.