Příspěvky

Příspěvky pro školní rok 2017/2018

Roční příspěvek do třídního a školního fondu činí 1.900,- Kč pro druhou až devátou třídu.

V případě, že Vaše dítě navštěvuje školní družinu, činí příspěvek 2.100,- Kč.

Celou částku za jedno dítě, prosím, uhraďte na účet W sdružení Písek z. s. č. 2400414578/2010. Do poznámky pro příjemce napište jméno a třídu žáka. Termín splatnosti je do 15. 10. 2017.

V případě nutnosti je možné se domluvit na rozložení platby na dvě pololetí, nebo na splátky (např. pokud mají rodiče ve škole více dětí a sdružená částka je příliš vysoká). V tomto případě kontaktujte co nejdříve hospodářku W sdružení paní Hanku Keclíkovou, tel.: 776 729 196, hankakec@seznam.cz.

Upozorňujeme také, že poskytnutý příspěvek (dar neziskové organizaci) si můžete odečíst ze základu daně (platí pro zaměstnance i OSVČ).

Děkujeme za včasnou úhradu!