oznámení výsledků výběrových řízení

Věc: oznámení  rozhodnutí nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku

Oprava plotu a vstupní branky na MŠ Sluníčko, Písek

Oznámení o výběru dodavatele

Porovnávací tabulka

 

Věc:  oznámení  rozhodnutí nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku

"Energetické úspory na budově 16.MŠ - doprovodné akce - 2. etapa"

rozhodnutí o výběru

 

 

 

  Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr.M.Horákové 1720
 397 01 Písek, tel.: 382 214 815, e-mail: info@zssvobodna.cz, IČO: 70 94 38 42 

         V  Písku 3.3. 2014

Věc:  oznámení  rozhodnutí uchazečům o cenové nabídce

Dobrý den,
komise pro výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na zakázku: „Stavební úpravy ve 2.np objektu č.p. 2070 na par. č. 1033, k.ú. Písek, SO 01 Kuchyňka, SO 02 Úklidová místnost“ rozhodla takto:
Komise doporučila zadavateli jako nejvýhodnější cenovou nabídku od firmy Alias s.r.o., Lipová alej 1808, Písek.
Děkuji Vám za spolupráci a za zaslání cenových nabídek.

S pozdravem

Miloslav Machač
ředitel ZŠ Svobodné a MŠ Písek