Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Název zakázky : „Oprava části střechy pavilonu I. st. ZŠ Svobodné v objektu č.p. 2070 na
par. č. 1033, k.ú Písek“

Zadavatel: Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720
Sídlem: Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek
Zastoupený: Mgr. Miloslav Machač, ředitel školy
IČ: 70943842

Tímto Vám oznamujeme rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Ve veřejné zakázce, jejíž zadání bylo zahájeno odesláním výzvy k podání nabídky dne 14.7. 2014, určuje zadavatel jako zhotovitele výše uvedené zakázky firmu:

Renostav Písek s.r.o. Smetanovo nám. 2561, 397 01 Písek, IČ: 26020548 za cenu vč. DPH 98 272,21 Kč, jejíž nabídka byla v porovnání s nabídkami ostatních uchazečů, podle jediného kritéria – nejnižší nabídkové ceny, hodnocena jako nejvýhodnější.

Jako druhého v pořadí určuje firmu Projektostav Písek, Hradební 134, 397 01 Písek IČ: 46663631 za cenu vč. DPH 100 984,30 Kč.

Jako třetího v pořadí určuje firmu Re – ING CZ s.r.o. Topělecká 440, 397 01 Písek, IČ: 25178695, za cenu vč. DPH 101 061,74 Kč.

Děkujeme Vám za účast ve výběrovém řízení a jsme s pozdravem.

V Písku dne 23. 7. 2014

Mgr. Miloslav Machač, ředitel školy