Veřejné zakázky:

Oprava plotu a vstupní branky na MŠ Sluníčko, Písek

              Výzva a ZD

              přílohy

Zpevněná plocha příjezdové komunikace MŠ Sluníčko Písek

              Výzva k podání pobídky

              zadávací dokumentace

              vše i s přílohami zde

 

Energetické úspory na budově 16. MŠ, Písek- doprovodné akce - 2. etapa

                Výzva k podání nabídky

                Zadávací dokumentace

               přílohy č.1 až 6(zabaleny do jednoho souboru):

                  příloha č.1 - návrh smlouvy o dílo

                  příloha č.2 - krycí list a prohlášení

                  příloha č.3 - základní kvalfikace

                  příloha č.4 - čestné prohlášení

                  příloha č.5 - soupis prací

                  příloha č.6 - projektová dokumentace

  ICT pro projekt EU penize školám

                 podklady k výzvě zde

  oprava střechy 1.stupně ZŠ Svobodné

                 podklady k výzvě zde

 

  Rekonstrukce sociálného zařízení 16.MŠ

                 podklady k výzvě zde

 

  Regenerace zahrady MŠ Sluníčko při ZŠ Svobodná v přírodním stylu

                 podklady k výzvě zde