VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY: Regenerace zahrady MŠ Sluníčko

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

(v souladu s § 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), výše uvedená zakázka nespadá dále pod aplikaci zákona č.137/2006 Sb.o veřejných zakázkách.

Název veřejné zakázky: „Regenerace zahrady MŠ Sluníčko při ZŠ Svobodná v přírodním stylu

I. Identifikační údaje zadavatele:
Název zadavatele:             Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720
Sídlem:                            Dr. M. Horákové 1720, Písek 397 01
Zastoupený:                     Mgr. Miloslav Machač, ředitel školy
                                       IČ: 70943842

kontaktní osoba (ve věcech technických):               Ing. Miroslav Máška
tel./e-mail:                                                 777 171 940 / mir.m@tiscali.cz

Osobou pověřenou Zadavatelem k provádění jednotlivých úkonů týkajících se této veřejné zakázky na základě
objednávky je:

Název:                                 MZ TENDER s.r.o.
                                           IČ: 280 98 561
Korespondenční adresa:        Chelčického 52, 397 01 Písek
kontaktní osoba:                   Pavel Zabranský
(ve věcech Veřejné zakázky) tel.: 603 813 992

e-mail:                                zabransky@tiscali.cz

podklady k výzvě zde

Soubory: 
PřílohaVelikost
Package icon podklady k výzvě zde3.94 MB