Zájmové kroužky na šk. rok 2018/19

Nabídka školních kroužků  pro 1.pololetí pro školního roku 2018/2019

Kroužky začínají na přelomu září a října. Bližší informace po přihlášení u vedoucích kroužků. 

 

 PONDĚLÍ
15 – 16:30h

Culíček -Tvořivá dramatika
p. uč. Čápová

 Divadelně dramatický kroužek pro 6. - 8. třídu, cena kroužku 400 Kč

 PONDĚLÍ
15:30 - 16:30h

Výtvarný kroužek  –
p. uč. H. Horníková

  Malování obrázků pro radost. Vhodné pro žáky a žákyně od 2. do 4. třídy. Cena kroužku 300 Kč.

PONDĚLÍ 
15:00 – 16:30h

Český jazyk a komunikace
p. uč. Z. Jelenová

Práce s textem, čtení s porozuměním, opakování pravopisu dle potřeby a zájmu – především s přihlédnutím k přijímacím zkouškám na SŠ.
Vhodné pro žáky a žákyně 9., případně i 8. třídy.

ÚTERÝ
14:00 – 15:00h

16:00 - 17:00h

JUM JUM
p. uč. Čápová

-všestranně pohybový kroužek
Rozvoj pohybových dovedností formou pohybových her. Cena kroužku 400 Kč. Pouze pro žáky a žákyně 2. třídy.

pouze pro předškoláky, cena 1600Kč

 PONDĚLÍ 
13:30 – 15:00h
 

Papírové tvoření –
p. uč. Pátková
Pro holky i kluky, co rádi pracují s papírem. Budeme stříhat, lepit i skládat. Pro 2.třídu. Cena kroužku 400,-Kč.
ÚTERÝ
12:30 – 14:00h
Pohádkové tvoření – p. uč. Pátková Pro holky i kluky z 1.třídy, co rádi pracují s papírem. Budeme malovat, stříhat, lepit i skládat - tvořit na motivy pohádek. Cena kroužku 400,-Kč

ÚTERÝ
14:00 – 15:30h

Moderní gymnastika – p.as. L. Andrejuv

Ladný pohyb s náčiním (švihadlo, míč, obruč,…) i bez něj, soulad s hudbou, kombinace prvků baletu, tance a akrobacie. Vhodné pro děvčata z 1.- 4.třídy, cena kroužku 500,- Kč.

ÚTERÝ
13:30 – 15:00h

Háčkování – vaření - p. uč. Šťastná,
p. uč. Míková

Pro všechny děvčata a chlapce, kteří chtějí tvořit hezké věci a naučit se uvařit pro své blízké něco dobrého. Vhodné pro žáky a žákyně od 2. do 5.třídy,  cena kroužku - 400 Kč.

STŘEDA
14 – 15h

 od 1.12.2018             STŘEDA
12 – 13h

Jum Jum
 p.uč.Čápová
-všestranně pohybový kroužek
Rozvoj pohybových dovedností formou pohybových her. Cena kroužku 400 Kč. Pouze pro žáky a žákyně 1. třídy.

STŘEDA
13:30 – 15:00h

Papírové tvoření –
p. uč. Pátková
Pro holky i kluky, co rádi pracují s papírem. Budeme stříhat, lepit i skládat. Pro 3.třídu. Cena kroužku 400,-Kč.

ČTVRTEK
13:30 – 15:00h

 

Čtenářský klub
- p. uč. Tejkalová

Kroužek je určen nečtenářům i začínajícím čtenářům. Budeme rozvíjet čtenářství a čtenářskou gramotnost. Vhodné pro žáky a žákyně 2. až 3. třídy, cena kroužku 50,- Kč.

ČAS PO DOHODĚ

Přírodovědný kroužek - p. uč. Čáp

Poznávání tajů a záhad z oblasti fyziky, chemie a matematiky, cena kroužku 200,-Kč. Vhodné pro žáky a žákyně o od 7. do 9.tř.
ČAS PO DOHODĚ

Matematické procvičování
p. uč. T. Mandík

Řešení matematických úloh, rozvoj matematických dovedností, pronikání do tajů matematické vědy - především s přihlédnutím k přijímacím zkouškám na SŠ. Vhodné pro žáky a žákyně 9., případně i 8. třídy

Nabídka kroužků W sdružení Písek z.s. pro školní rok 2018/2019

Copánek – ochotnický divadelní soubor dospělých a starších dětí otevírá svou dvanáctou sezonu. O jeho působení budete informováni na webových stránkách. Zájemci o práci mohou kontaktovat p. M. Šimonkovou: 723 335 639.

JUM JUM – všestranné cvičení pro radost z pohybu Předškoláci 4 – 6 let ÚTERÝ 16.00 – 17.00 hod Vede p.uč. Jitka Čápová, tel.: 731 275 690 Cvičení pro radost, odvahu a sílu v malé tělocvičně ZŠ Svobodná. Cena 1 600 Kč/šk. rok. Vstup přes hřiště.