Duhové divadlo

    

celostátní přehlídka divadelních představení waldorfských škol v Písku

Pořádá: waldorfská Základní škola Svobodná Písek a W sdružení Písek o.s.

Obsah přehlídky:

 • Od roku 2006 patří první červnový víkend v Písku mladému divadlu.
 • Na přehlídku se sejde v Písku přes dvě stě mladých herců z waldorfských ZŠ a SŠ z celé republiky a v posledních letech i ze zahraničí.
 •  Diváci mohou shlédnout přes dvacet představení na čtyřech scénách.
 • Pozitivním vzorem a inspirací je pro mladé herce vždy účast profesionálního hosta, jeho představení a následné divadelní workshopy s ním.
 •  Diváciz řad písecké veřejnosti si již našli cestu a pojímají akci festivalově – navštíví řadu představení za sebou. V posledních letech je jich přes pět set.

Cíle přehlídky:

 • Rozvíjet vytvořený prostor, ve kterém se mohou setkat děti právě se měnící na mládež, mohou prezentovat nesoutěžní formou výsledky svého dlouhodobého úsilí a vnímají, že jsou
  rodiči, pedagogy i "úřady" podporovány v této aktivitě dokonce na celostátní úrovni
 •  Posílit pozici našeho města Písek jako kulturního centra, které podporuje kulturně vzdělávací aktivity pro děti a mládež nejen z Písku, ale z celé ČR. Přehlídka má již své místo v nabídce
  nejvýznamnějších kulturních akcí ve městě. 
 •  Přehlídka je nesoutěžní, důraz je dán na proces tvorby představení jako takový-výroba kulis, kostýmů, hudební doprovod, práce na sobě, práce v kolektivu apod. Slouží k podpoře
  osobnostního růstu dětí- herců, umožňuje rozvoj klíčových kompetencí v souladu se současným RVP, možnost uvědomit si své schopnosti a role, bez obav plně projevit svou
  jedinečnou osobnost při tvořivé činnosti a to vše v bezpečném prostředí
 • Pro rodiče zúčastněných dětí -vidí rodícího se mladého člověka s vlastními názory a postoji a lépe komunikují   

Více informací na http://duhovedivadlo.zssvobodna.cz.