EU peníze školám

esf investice do vzdělávání

Naše škola se zapojila do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7.1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách s názvem „EU peníze školám“.
Na základě MŠMT stanovených pravidel škola po procesu hodnocení a schválení získala částku 1 125 600,-Kč.
Realizace začala od 1.1.2013 a skončila 31.12.2014.

Využitím základních šablon jsme získali finanční prostředky určené na inovace ve vzdělávání, vzdělávání pedagogů nebo individualizace. Projekt „EU peníze školám“ nám tedy poskytl možnost nákupu nových technologií, pomůcek a učebnic, umožnil pedagogům se dále vzdělávat a motivoval je k tvorbě nových výukových materiálů, které ve zvolených předmětech přispějí ke zvýšení zájmu žáků a k jejich větší zapojenosti do výuky.

Digitální učební materiály - zájemci mohou požádat o přístupové heslo na adrese jiri.cap@zssvobodna.cz

Naše škola si v rámci tohoto projektu vybrala následující oblasti, které podpořila:
Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků
Inovace a zkvalitnění výuky matematiky
Inovace a zkvalitnění výuky přírodních věd
Využití ICT ve výuce

Ze zdrojů projektu byla také financována pozice asistenta pedagoga a speciálního pedagoga.