Učitelé

Ředitel školy: Mgr. Miloslav Machač

Zástupce ředitele: Ïng. Ivana Bibzová

Třídní učitelé:

 • 1. třída: Mgr.Libuše Vlasáková
 • 2. třída: Mgr.Alena Kosinová
 • 3. třída: Mgr. Jitka Míková
 • 4.I:        Mgr. Ilona Šťastná
 • 4.K:       Mgr. Kateřina Vitujová
 • 5. třída: Mgr. Vítězslava Tejkalová
 • 6. třída: Mgr. Eva Kyselová
 • 7. třída: Mgr. Helena Bartůňková
 • 8. třída: Mgr. Iva Hrdličková
 • 9. třída: Mgr. Tomáš Mandík

Další učitelé:

 • Mgr. Jan Wdowyczyn – anglický jazyk, hudební výchova
 • Mgr. Zdena Jelenová – český jazyk, dějepis
 • Mgr. Jitka Čápová – eurytmie, tvořivá dramatika
 • Mgr. Magdalena Šimonková – eurytmie, keramika
 • Bc. Hana Dvořáková - německý jazyk, ped. asistent
 • Ing. Dagmar Hovorková - anglický jazyk
 • Mgr. Jiří Čáp - matematika, fyzika
 • Mgr. Hana Žižková - německý jazyk, hudební výchova

oficiální e-maily na učitele naleznete zde
oficiální konzultační hodiny naleznete zde

Pedagogické asistentky a pedagogický asistent: Lucie Andrejuv, Dita Šmídová - Hejníková , Michaela Kozová,  Libor ten Hagen, Ivana Bibzová, Hana Pátková, Jiřina Králíková, Michaela Bečková

Speciální pedagožky: Mgr. Hana Pátková, Mgr. Helena Bartůňková

Poradci:

 • H. Bartůňková - výchovný poradce, konzultační hodiny pondělí 11:15 – 12:45, další dle domluvy tel: 382 214 815
 • M. Šimonková - koordinátor EVVO
 • J. Čáp - metodik prevence sociálně patologických jevů, konzultační hodiny dle domluvy tel: 382 214 815

Pedagogický kruh:

Řeší pedagogické otázky školy, koncepci rozvoje z hlediska pedagogiky apod. Obracet se na něj můžete přes ředitele školy M. Machače tel:733 127 452.

složení: M. Machač, L. Vlasáková, I. Šťastná, J. Čáp, T. Mandík, J. Wdowyczyn, I. Bibzová